کد خبر: 270862 A

بانک مرکزی اعلام کرد؛

بانک مرکزی اعلام کرد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1393 مبلغ 2070.7 هزار میلیارد ریال معادل 60.7 درصد کل تسهیلات پرداختی می باشد که در مقایسه با سال 1392 مبلغ 797.1 هزار میلیارد ریال معادل 62.6 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیلات پرداختی بانک ها طی 12 ماهه سال 1393 به بخشهای اقتصادی 3414.2 هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با سال 1392 مبلغ 1051.9هزار میلیارد ریال معادل 5/44 درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش؛ سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال 1393 بالغ بر 1064.9 هزار میلیارد ریال (معادل 31.2 )درصد شد که نسبت به سال 1392 مبلغ 358.9 هزار میلیارد ریال( معادل 50.8 )درصد تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1393 معادل 861.6 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 41.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 2070.7 هزار میلیارد ریال) می باشد.

ملاحظه می شود از 1064.9 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 80.9 درصد آن (میلغ 861.6 هزار میلیارد ریال)در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال 1393 می باشد.

شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

براین اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی(ایجادی) توجه ویژه ای نمود.

بهره وری پول جمهوری اسلامی ایران سرمایه صنعت و معدن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر