کد خبر: 270893 A

با اجرای طرح توسعه حمل و نقل ریلی بیش از ١١ میلیارد لیتر در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل ریلی از طرحهای بند«ق»تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور با هدف توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگیهای زیست محیطی پارسال در شورای اقتصاد تصویب شد.

مدت زمان اجرای طرح توسعه حمل و نقل ریلی ١٠ سال و حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز در طرح، هفت میلیارد و ٥٣١ میلیون و ٩٠٠هزار دلار است.

از آنجا که بخش حمل نقل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مصرف کننده انرژی به شمار می آید، اجرای راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی در این بخش و از آن جمله توسعه حمل و نقل ریلی (درون و برون شهری)، بسیار ضروری است.

با اجرای این طرح میزان حمل بار (بدون احتساب ترانزیت) با شبکه ریلی از ٢١,٧ به ٧٥.٨ میلیارد تن کیلومتر و جابجایی مسافر از ١٧.٤ به ٣٤.٢ میلیارد نفر کیلومتر از سال ١٣٩٢ تا ١٤٠٢ افزایش می یابد.

در این طرح پروژه کاهش سهم دسترسی به شبکه (افزایش بهره وری و افزایش سرعت سیر واگنها)، گشایش ٢٦ ایستگاه، دو خطه کردن ٣ هزار و ٦٩ کیلومتر، تراک بندی ٤ هزار و ٦١٣ کیلومتر خطوط پرتردد، برقی کردن ٢ هزار و ٨٠٤ کیلومتر، بهسازی ٥ هزار و ١١٥ کیلومتر از خطوط، نوسازی و بازسازی ٣ هزار و ٧٣ کیلومتر از خطوط، ساخت و اصلاح ١٥٨ کیلومتر مسیر، خرید و نصب یک هزار و ٥٠ عدد سوزن با تراورس بتنی، افزایش بار محوری از ٢٠ به ٢٥ تن (ده هزار و ٤٥٣ کیلومتر)، اسلب تراک محور جنوب به طول ٢١٥ کیلومتر و یک پروژه کمکهای فنی و اعتباری اجرا می شود.

مبنای بازپرداخت سالانه از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، به سرمایه گذاران غیردولتی به ازای تحقق حمل هر تن کیلومتر بار اضافه شده (به استثنای حمل بار ترانزیت) نسبت به سال مبنا، ٢,٠٢٥ سنت دلار و به ازای تحقق حمل هر نفر کیلومتر مسافر اضافه شده نسبت به سال مبنا، ١.٠١٣ سنت دلار در سقفهای مقرر (حجم کل سرمایه گذاری) خواهد بود. عملکرد سال ١٣٩٢ به عنوان عملکرد مبنا در نظر گرفته می شود و درآمد حاصل از صرفه جویی سوخت در سال ٩٣ امسال بازپرداخت می شود.

میزان انرژی صرفه جویی شده ١١ هزار و ١٥٧,٦٣ میلیون لیتر و میزان کاهش انتشار کربن ٢٩.٩٥ میلیون تن معادل دی اکسید کربن است.

انرژی بهره وری حمل و نقل درآمد صرفه جویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر