کد خبر: 271924 A

بیمه مرکزی اعلام کرد؛

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ سلامت بازار و جلوگیری از رقابت های ناسالم در ریسک های بزرگ بیمه ای، شرکت های سهامی بیمه ایران، کارآفرین، کوثر و میهن را جریمه کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه مرکزی، براساس بررسی های نظارتی بیمه مرکزی، این شرکت ها به دلیل عدم رعایت نرخ و شرایط اخذ شده در هنگام صدور بیمه نامه و یا عدم استعلام نرخ و شرایط از بیمه مرکزی شامل جرائم آئین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه از جمله 'عدم پرداخت کارمزد بیمه های اتکایی' ، 'عدم پرداخت خسارت سهم اتکایی بیمه مرکزی' و 'صدور تذکر' شدند.

براساس مفاد ماده (6) آئین نامه شماره 76 مصوب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه هایی که تعهدات/ سرمایه آن ها بیش از مبالغ مندرج در آئین نامه مذکور است، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط اخذ کنند.

ایران جمهوری اسلامی ایران رقابت روابط عمومی سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر