کد خبر: 271948 A

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

ایلنا: شرکت ملی پخش به صورت مستمر وصول مطالبات خود را از شرکتهای هواپیمایی کشور پیگیری می کند.

به گزارش ایلنا، مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره بدهی شرکتهای هواپیمایی کشور به این شرکت گفت: شرکتهای هواپیمایی برای جابجایی مسافران خود نیازمند سوخت هستند و شرکت ملی پخش با وجود وصول نکردن مطالبات خود از ایرلاینها، تاکنون این مهم را بدون کوچکترین وقفه و به بهترین نحو انجام داده است.

اختر اسماعیلیان با اشاره به این که شرکت ملی پخش موظف است که همه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند، اظهار کرد: این شرکت به صورت مستمر وصول مطالبات خزانه داری کل را که بودجه عمومی دولت است و به مصارف ضروری کشور می رسد، پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: به همین منظور نشستهایی نیز با مدیران ارشد شرکتهای هواپیمایی با حضور نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای امنیت ملی کشور برگزار شده است.

به گفته اسماعیلیان، نتیجه برگزاری این نشستها به ایفای تعهدات شرکتهای هواپیمایی برای واریز بدهی سوخت سنواتی و جاری آنها انجامیده است.

وی تصریح کرد: مقرر شده است که شرکتهای هواپیمایی نسبت به خرید نقدی مصرف سوخت جاری خود اقدام کنند.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: به دنبال قرار یادشده، همه شرکتهای هواپیمایی (به جز چهار شرکت بزرگ هواپیمایی) به تعهدات خود درباره واریز بدهی سنواتی و جاری و خرید نقدی سوخت عمل کرده اند.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ماهان، آسمان، و ایران ایر تور به عنوان چهار شرکتی که هنوز به تعهدات مالی خود در قبال پرداخت بدهی سنواتی و جاری عمل نکرده اند نام برد.

اسماعیلیان با تاکید بر این که ٨٥ درصد مانده بدهی شرکتهای هواپیمایی کشور مربوط به این چهار شرکت است، گفت: به همین منظور شرکت ملی پخش به صورت مستمر پیگیر وصول مطالبات خود از طریق سازمان تعزیرات حکومتی، دیوان محاسبات کشور و دیگر نهادهای مربوط است.

ایران تعزیرات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فرآورده های نفتی وزارت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر