کد خبر: 271991 A

مشاور وزیر نیرو گفت: نظام نامه مدیریت ریسک در بخش های مختلف تدوین شده و در مرحله نظرخواهی نهایی قرار دارد و امید است با ایجاد زیرساخت های لازم این برنامه در وزارت نیرو اجرایی شود.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، محسن غفوری آشتیانی افزود: امروزه در دنیا رشد و پیشرفتی مورد تایید است که ماندگار و پایدار باشد و رشد همه ابعاد مرتبط با زندگی مردم را به دنبال داشته است، در این راستا کشوری پایدار است که عوامل طبیعی و دست ساخته های انسان چرخه زندگی مردم را دچار اختلال نکند.

وی با اشاره به محورهای توسعه در شهرها، گفت: شهر با انسان، آب و برق و جاده معنا می یابد، در شهرها شریان حیاتی در قالب شبکه های آب و برق و گاز و تلفن وجود دارد و اگر توسعه شهری بخواهد پایدار باشد باید زیرساخت های توانمند و مقاومی داشته باشد. در میان این زیرساخت ها آب و انرژی حیاتی تر است و هرگونه مشکل در این بخش ها سایر شریان های حیاتی را دچار مشکل می کند.

غفوری آشتیانی ادامه داد: وظیفه وزارت نیرو تامین پایدار آب و برق و خدمات رسانی بی وقفه و مطمئن و ایمن و موثر به شهروندان است و اگر وزارت نیرو بخواهد این هدف را محقق کند و این تامین پایدار آب دچار اختلال نشود باید بر تمام جوانب کار خود احاطه داشته باشد.

وی گفت: در گام اول باید بداند که این سیستم در کجا آسیب پذیر است و نقاطی که می توانند در اثر یک سانحه خدمات رسانی را مختل کنند، شناسایی تا ایمن سازی و مقاوم سازی شوند.

مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه در بخش آب و انرژی باید با اطمینان از ایمنی و پایداری آن صورت بگیرد و این با مدیریت ریسک ممکن است، ادامه داد: مدیریت ریسک یعنی اینکه ما پیامدهای اقدام های مدیریتی، مهندسی، اقتصادی و اجتماعی را با نگاه جامع و یکپارچه از قبل برآورد و پیش بینی کنیم تا تدبیر و طراحی صحیح از وقوع پیامدهای نامطلوب محتمل آینده پیشگیری کنیم یا آمادگی لازم برای کنترل آن داشته باشیم. این فرآیند در قالب توانمندسازی، کنترل پیامدها، ایمن سازی و بهبود شرایط در مقابل حوادث احتمالی آینده قابل انجام است.

غفوری با بیان آنکه اینها نیازمند یک چارچوب و نگاه سیستمی است، ادامه داد: این موضوع ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی دارد و نیازمند نگاه یکپارچه است و لازمه آن ایجاد یک همکاری مشترک در بین تمام دستگاه ها است.

وی افزود: برای نهادینه شدن این موضوع به دستور وزیر نیرو 'نظام نامه مدیریت ریسک وزارت نیرو' در دست تدوین است تا بتوانیم با نگاهی جامع مفاد سند راهبردی وزارت نیرو را تحقق بخشیم.

مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: آنچه امروز به عنوان مساله آب همچون خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها وجود دارد به این دلیل است که از گذشته این آینده نگری و مدیریت ریسک نداشتیم و تصمیمی که در بیست سال گذشته برای توسعه کشاورزی یا مصرف آب در این منطقه گرفته شد، بدون توجه به آینده و مدیریت ریسک های محتمل از تصمیمات اتخاذ شده بوده است.

غفوری افزود: اگر تصمیم سازی های وزارت نیرو در گذشته مبتنی بر بررسی های همه جانبه و یکپارچه بود و تبعات آن در آینده در نظر گرفته می شد، هم اکنون شاهد این اتفاق ها نبودیم. تصمیم سازی باید براساس در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی یک تصمیم اتفاق بیفتد و هم اکنون نیز که درباره مساله آب کار می کنیم و راه حل هایی که می دهیم باید اندیشیده شده باشد.

وی با اشاره به آنکه امروز دانش علمی پیش بینی پیامدهای آینده درباره تصمیم های امروز وجود دارد، ادامه داد: باید فرآیند مدیریت ریسک در وزارت نیرو براساس این دانش جاری شود تا تصمیم ها با در نظر گرفتن آینده باشد و تمام جوانب دیده شود.

مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه نظام نامه مدیریت ریسک در دو بعد تدوین شده است، افزود: بعد اول مدیریت ریسک در تصمیم سازی و برنامه های اجرایی است و بعد دیگر آن مدیریت ریسک برای پیش بینی پیامدهای آینده و خطراتی که می توانند در سامانه های ما تاثیرگذار باشند و روند تامین پایدار آب و برق را مختل کنند، از هم اکنون شناسایی و چاره اندیشی شود تا پیشرفت ما توسعه پایدار باشد.

غفوری آشتیانی گفت: مدیریت ریسک کاربرد نظام مند سیاست های مدیریتی و فرآیندهای مربوط به فعالیت هایی است که در وزارت نیرو انجام می شود و برای این کار نیازمند شناسایی وضع موجود است.

وی اضافه کرد: پیش شرط این کار دسترسی دقیق و سریع به آمار و اطلاعات است که متاسفانه هم اکنون این ضعف در دسترسی به روز و سریع به اطلاعات وجود ندارد.

اقتصادی و اجتماعی جاده خدمات رسانی گاز وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر