کد خبر: 273004 A

درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته گزارش شد؛

حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 93) تاکنون به 173 میلی‌متر رسیده که این میزان بارش درمقایسه با میزان بارش‌های مدت مشابه سال آبی گذشته 12 درصد و درمقایسه با متوسط درازمدت 16 درصد کاهش یافته است.

به‌گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 93) تاکنون به 173 میلی‌متر رسیده که این میزان بارش درمقایسه با میزان بارش‌های مدت مشابه سال آبی گذشته 12 درصد و درمقایسه با متوسط درازمدت 16 درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، میزان بارش‌ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 197 میلی‌متر و دوره درازمدت در همین زمان 207 میلی‌متر ثبت شده است.

بیشترین افزایش بارندگی تا پایان هفته گذشته درمقایسه با دوره درازمدت در ایستگاه رحمت‌آباد ریگان بم در استان کرمان با 133 درصد افزایش بارش بوده و ایستگاه طاشکوئیه در استان هرمزگان با 81 درصد کاهش کمترین میزان بارندگی درمقایسه با دوره درازمدت را داشته است.

در هفته گذشته بیشترین بارش در دو حوضه آبریز خلیج فارس و مرزی شرق به میزان 4 میلی‌متر ثبت شده است.

حوضه‌های سرخس، فلات مرکزی و دریای خزر دو میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه فقط یک میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

استان کرمان خلیج فارس دریاچه ارومیه وزارت نیرو کمترین میزان بارندگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر