کد خبر: 273246 A

در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست رییس جمهور انجام شد؛

ایلنا: جلسه هیئت دولت به ریاست رییس جمهور برگزار شد و اعضای دولت پس از بحث وتبادل نظر درباره مهمترین مسائل جاری کشور تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساندند.

به گزارش ایلنا، تصویب یکی از آیین نامه‌های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار - مصوب ۱۳۹۰ - از جمله مصوبات امروز هیئت دولت بود. این آیین نامه با هدف ایجاد تعادل بین قیمت تولید و قیمت فروش و حمایت از تولید کنندگان کوچک ومتوسط و فروشندگان کم سرمایه به تصویب رسیده است.

هیئت وزیران همچنین تعیین نصاب معاملات کوچک، متوسط وبزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات را در جلسه امروز به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه نصاب هر یک از معاملات کوچک شامل معاملات کمتر از یکصد وسی و نه میلیون ریال، معاملات متوسط شامل معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده واز مبلغ یک میلیارد وسیصد ونود میلیون ریال تجاوز نکند و معاملات بزرگ شامل معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از یک میلیارد وسیصد ونود میلیون ریال باشد تعیین گردید. این مبالغ برای معاملاتی که به صورت مزایده انجام می‌شوند نیز تسری می‌یابد.

دولت با برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت وخاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرط عمل متقابل موافقت کرد.

با تصویب دولت حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود مشمول مالیات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد.

تعیین تکلیف مالیات ناشی از مابه التفاوت هزینه سوخت به قیمت آزاد ویارانه‌ای شرکتهای برق منطقه‌ای در سال ۱۳۸۸ از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود که با هدف رعایت اصل عدالت مالیاتی وشفاف نمودن روابط مالی مابین شرکتهای برق منطقه‌ای با ساطمان امور مالیاتی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه زیان حاصله از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منطقه‌ای که به قیمت یارانه‌ای برگشت شده از درامد مشمول مالیات مشخصه سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد از آن مستهلک خواهد شد.

آیین نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر