کد خبر: 273517 A

بانک مرکزی اعلام کرد؛

بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده را اعلام کرد که براساس آن این شاخص در فروردین ماه 1394 به عدد 209 رسید که نسبت به ماه قبل0.2 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در فروردین ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین این شاخص در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1393 به میزان14.1 درصد افزایش نشان می دهد.

خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 است.

ایران شاخص مرکزی بهای تولیدکننده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر