کد خبر: 274803 A

بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه ای به شبکه بانکی بر لزوم استفاده از سپام در صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آن‌ها در ارتباط با ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیک در این زمینه، نسبت به بازنگری کلی و اصلاح «آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از سوی بانک‌ها» اقدام نمود و نهایتاً نسخه جدید آیین‌نامه یادشده تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 9/2/1393 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همان‌طور که در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393 این بانک، موضوع ابلاغ دستورالعمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام گردید، به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی‌ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی، مؤسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) اقدام نموده و هریک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند.

با عنایت به موارد فوق‌الذکر، در حال حاضر استفاده از سامانه سپام برای ثبت هریک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی، مطابق با مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی می‌باشد.

 در همین راستا، بانک مرکزی ضمن برخورد قانونی با متخلفین از ضوابط جاری در این خصوص، از تاریخ 1/3/1394 نسبت به اعلام رسمی «بی‌اعتبار بودن ضمانت‌نامه‌های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل پیگیری از سپام»، از طریق رسانه‌های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.

در این بخشنامه، ضمن تأکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» بر   نظارت لازم و کافی  بر حسن اجرای آن تصریح شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار مشکلات ضمانت نامه بانکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر