کد خبر: 281013 A

رئیس سازمان امور عشایر مطرح کرد:

ایلنا: سهم عشایر از ماده 180 قانون برنامه پنجم از بودجه کل کشور حدود 6000 میلیارد تومان است، و تاکنون این سهم جذب عشایر نشده است؛ البته امور عشایر شهرستان ها و استان ها بطور جدی پیگیر جذب سهم عشایر از این است.

کرمعلی قندالی از وابستگی 70 درصدی در آمدهای عشایر به دام خبر داد.

رئیس سازمان امور عشایر در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اعتبار سازمان امور عشایر در سال جاری را 200 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:این رقم بسیار ناچیز است.

 وی تاکید کرد:جامعه عشایر یک جامعه تولیدکننده است و براین اساس نقش ویژه ای در اقتصاد دارد؛ بنابراین اعتباری که برای این سازمان در نظر گرفته شده بسیار اندک است.

قندالی گفت: سهم عشایر از ماده 180 قانون برنامه پنجم از بودجه کل کشور حدود 6000 میلیارد تومان است و تاکنون این سهم جذب عشایر نشده است؛ البته امور عشایر شهرستان ها و استان ها بطور جدی پیگیر جذب سهم عشایر از این اعتبار است.

رئیس سازمان امور عشایر در خصوص بیمه دام عشایر، اظهار کرد:طی سال گذشته یک میلیون و 670 هزار راس دام عشایر بیمه شده است.

وی افزود: این میزان طی سالجاری به سه میلیون و 400 هزار راس رسیده است.

رئیس سازمان امور عشایر از رشد بیمه خانوار عشایری خبر داد و افزود: هم اکنون 46 هزارخانوار تحت پوشش بیمه قرار دارند.

 

بودجه جامعه قانون استان ها امور عشایر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر