کد خبر: 284985 A

کاهش 21 درصدی بارش‌ها درمقایسه با متوسط درازمدت؛

میزان بارش‌ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 214 میلیمتر و دوره درازمدت 231 میلیمتر ثبت شده بود.

به‌گزارش ایلنا، حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 93) تاکنون به 183 میلیمتر رسیده است.

این میزان بارش درمقایسه با دوره زمانی مشابه متوسط درازمدت 21 درصد کاهش یافته است.

همچنین حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 14 درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان بارش‌ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 214 میلیمتر و دوره درازمدت 231 میلیمتر ثبت شده بود.

تا پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی درمقایسه با دوره درازمدت با 117 درصد به ایستگاه رحمت آباد ریگان بم در استان کرمان و بیشترین میزان کاهش بارندگی درمقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه طاشکوئیه استان هرمزگان با 82 درصد اختصاص داشته است.

در این هفته میزان بارش در تمامی حوضه‌های اصلی آبریز کشور صفر گزارش شده است.

استان کرمان بارش هرمزگان درمقایسه درازمدت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر