کد خبر: 285505 A

شرکت ملی گاز ایران در مسیر جهانی شدن؛

ایلنا: شرکت ملی گاز ایران این امکان را دارد که در صورت گسترش تعامل با دیگر کشورها، طراحی و ساخت شبکه های گازرسانی و تامین همه اقلام مورد نیاز کشورهای متقاضی را بر عهده بگیرد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران در طول ٣٠ سال گذشته در زمینه رشد تولید داخل فعالیتهای موثر و بسیار بزرگی انجام داده است.

حمیدرضا عراقی افزود: فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران در طول نیم قرن خدمت، محدود به گازرسانی به مردم نبوده و بحث خودکفایی کالا، ساخت کالاهای داخلی و بحث ایجاد رقابت سازنده، همواره در این شرکت مطرح بوده است.

وی یادآور شد: شرکت ملی گاز ایران هم اکنون بدون کمترین وابستگی در زمینه گازرسانی فعال است و تمام اقلام مورد نیاز برای انجام این بخش توسط سازندگان و صنعتگران داخلی تولید می شود.

به گفته وی، این شرکت در پنجاهمین سال از آغاز فعالیت خود، این قدرت را دارد که در صورت گسترش تعامل با دیگر کشورها، طراحی و ساخت شبکه های گازرسانی و تامین همه اقلام مورد نیاز کشورهای متقاضی را بر عهده بگیرد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر طراحی و ساخت ١٠٠ درصدی تجهیزات و اقلام گازرسانی در شرکت ملی گاز ایران گفت: خودکفایی کالا و استفاده از تجهیزات ساخت داخل با هدف حمایت از سازندگان داخلی در بخش صنایع همواره از اولویتهای این شرکت بوده است.

وی، اعتماد مردم، صنایع و رسانه ها به شرکت ملی گاز ایران را از مهمترین دستاوردهای این شرکت برشمرد و گفت: «شرکت ملی گاز ایران برای تضمین انرژی گاز کشور، نیازمند تعالی عملیاتی است».

ایران رشد شرکت ملی گاز گاز نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر