کد خبر: 290467 A

وزیر راه و شهرسازی:

وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه با توافق در مذاکرات هسته ای و پس از لغو تحریم ها از هر گونه سرمایه گذاری در حوزه های نوسازی ناوگان و شبکه ریلی، هوایی بر مبنای رقابت بین المللی استقبال می کنیم گفت: به مردم توصیه میکنم دچار رفتارهای هیجانی نشوند و یک شبه قرار نیست معجزه ای در اقتصاد کشور رخ دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بازار مسکن پس از توافق در مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها گفت: مهمترین موضوع اطلاع رسانی و آگاهی به مردم است تا دچار رفتارهای هیجانی نشوند.

وی با بیان اینکه نوسازی شبکه حمل و نقل هوایی بر مبنای سیستم و مقررات بین المللی است در حوزه ریلی، دریایی، هوایی، جاده ای فرصت برای حضور سرمایه گذاران بین المللی وجود دارد که باید در محیط رقابتی این فرصت را ایجاد کنیم.

وزیر راه و شهر سازی با تاکید بر اینکه اولویت ما حذف واسطه ها و واسطه گران است گفت: پس از لغو تحریمها زمینه ای را فراهم می کنیم که شرکتها به صورت مستقیم وارد مذاکرات شوندو دلالان را از بازار حذف می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در چهار بخش حمل و نقل هوانوردی، دریانوردی، جاده ای و ریلی امکان مشارکت بخش بین المللی وجود دارد گفت: این فرصت باید در فضای جدید و بر مبنای رقابت انجام شود.

وی در خصوص تاثیر توافق در مذاکرات هسته ای در سایر بخشها گفت: هر چند که در بخشهای حمل و نقل فرصت سرمایه گذاریهای بین المللی وجود دارد اما در سایر بخشها مانند مسکن و شهرسازی که بخشهای محلی هستند و در این حوزه باید از اقدامات هیجانی جلوگیری کنیم و نباید اطلاعات غلط به مردم داده شود.

آخوندی تاکید کرد: قرار نیست یک شبه معجزه ای رخ دهد و نباید مردم تحت تاثیر این هیجانات قرار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در طول این مدت مذاکرات شنیده شده که ارزش سهام بورس تا 20 درصد افزایش یافته و این هیجانات قطعا فرو نشست می کند و از آسیب دیدگان اصلی این هیجانات خود مردم هستند.

 

راه و شهرسازی مذاکرات هسته ای هسته ای تحریم ها راه و شهر سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر