کد خبر: 290607 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار 1394 به 192.6 رسید که نسبت به فصل گذشته 2.7 و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت)0.3درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل بهار 1394 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، درصد تغییرات شاخص کل در 4 فصل منتهی به فصل بهار سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت)11.1درصد می باشد.

شاخص قیمت بخش ”صنایع تولید زغال سنگ - پالایشگاه های نفت“ با 6.8 درصد بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است. رشته فعالیت”تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده با 6.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

شاخص قیمت بخش ”تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر“ با 4.3درصد افزایش درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عددد 228 رسید. این بخش رتبه دوم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری“ با 4.4 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر ر ا در افزایش شاخص این بخش داشته است.

شاخص قیمت بخش ”صنایع محصولات شیمیایی“ با 5.9 درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد212.1 رتبه سوم تاثیر گذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است.

ایران تورم شاخص صنعت وسایل نقلیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر