کد خبر: 291106 A

ایلنا: همسو با استفاده از توانایی دکلهای حفاری دریایی ایرانی، مناقصه های بکارگیری دکلهای دریایی با مالکیت ایرانی به منظور جایگزینی با دکلهای خارجی برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، سلمان خسروی، رئیس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران اعلام کرد: بر این اساس مناقصه های اجاره و راهبری دو دستگاه دکل دریایی جهت عملیات حفاری و تعمیرات چاههای برنامه شده شرکت نفت فلات قاره ایران در قالب دو مناقصه با مشخصات و شرایط عملیاتی مورد نیاز و با اعتبار اجرایی بالغ بر سه هزار و هشتصد میلیارد ریال ، از ٢٣ تیرماه ١٣٩٤ آغاز شده و کلیه شرکتهایی که دارای مالکیت دکل حفاری دریایی در داخل کشور هستند جهت شرکت در مناقصه های مذکور دعوت شده اند.

 وی افزود: تهیه شرح کار و اسناد مناقصه با توجه به تاکید مدیرعامل شرکت در حداقل زمان انجام و مصوبات مربوطه اخذ و فرایند اجرای مناقصات مذکور آغاز شده و بر این اساس به کارگیری دکلهای مذکور صرفا بر اساس شرط مالکیت ایرانی آنها و استفاده پیمانکاران از نیروهای فنی، عملیاتی و کارشناسان صرفا ایرانی در اسناد مناقصه درج شده است.

 خسروی افزود: کلیه شرکتها باید پیشنهادهای خود را تا دهم مرداد ماه ١٣٩٤ ارائه کنند تا پس از بررسی پیشنهادهای فنی و تائید مشخصات مورد نظر بر اساس اسناد مناقصه ها وفق قانون برگزاری مناقصات برنده انتخاب و معرفی خواهد شد.

ایران قانون مناقصه نفت ایرانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر