کد خبر: 291130 A

ایلنا: میزان تولید انرژی داخل کشور از ابتدی امسال تاکنون به 90 هزار و 79 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 2.82 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه سال گذشته است.

تولید برق کشور بیش از ۳ درصد افزایش یافت.

 به گزارش ایلنا ، مجموع تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به ۹۱ هزار و ۴۶۶.۶ گیگاوات ساعت رسیده که این میزان ۳.۰۱ درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است .

میزان تولید انرژی داخل کشور از ابتدی امسال تاکنون به 90 هزار و 79 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 2.82 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه سال گذشته است.

از مجموع انرژی تولید داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، 85 هزار و 367.5 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و 4 هزار و 712.2 گیگاوات ساعت به واحدهای برق‌آبی اختصاص داشته است.

دراین مدت، تولید نیروگاه های حرارتی علاوه برمقایسه با دوره مشابه پارسال 3.96 درصد افزایش و تولید نیروگاه‌های برق‌آبی 14.17 درصد کاهش داشته است.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 91 هزار و 466.6 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 3.01 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان انرژی دریافتی برون مرزی در دوره مورد بررسی یکهزار و 386.9 گیگاوات ساعت بوده که این میزان 17.18 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

انرژی برق افزایش میزان تولید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر