کد خبر: 291711 A

وکیلی از افزایش ساعت کاری ادارات مالیاتی در روزهای 30 و 31 تیرماه ، تا ساعت 21 خبر داد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد : فردا (31 تیر)، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی است و قابل تمدید نخواهد بود.

به گزارش ایلنا ، حسین وکیلی با بیان اینکه اراه نکردن اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، به محرومیت از معافیت پایه مالیاتی و همچنین تعلق جرایم غیر قابل بخشش منجر خواهد شد، خاطر نشان کرد: طبق ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر از سوی صاحبان مشاغل بند (ج) منجر به تعلق جریمه ای به میزان 10 درصد مالیات متعلق، و برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مذکور، منجر به تعلق جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلق می شود و مشمول بخشودگی نخواهد شد.

وی افزود : ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR انجام می پذیرد و ضرورتی به تسلیم برگه چاپ شده اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نیست و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی خواهد شد. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: در صورت تقسیط مالیات ابرازی، حداقل 40 درصد مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و بقیه حداکثر در شش قسط مساوی ماهانه تا پایان دی سال جاری دریافت خواهد شد.

وکیلی اظهار داشت : برای پرداخت نقدی،نیازی به مراجعه به واحدهای مالیاتی و بانک نیست و از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی این اقدام صورت خواهد گرفت .

وی با اشاره به اینکه طبق ماده 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را تا پایان تیرماه تسلیم کنند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی امیدوار است مودیان محترم با تسلیم بموقع اظهارنامه بتوانند از معافیت ها و تسهیلات مالیاتی برخوردار و مشمول جریمه یا رسیدگی از طریق علی الراس نشوند.

وکیلی در پایان از افزایش ساعت کاری ادارات مالیاتی در روزهای 30 و 31 تیرماه ، تا ساعت 21 خبر داد.

مالیات حسین وکیلی پایه مالیاتی آخرین مهلت ساعت کاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر