کد خبر: 291719 A

در فصل بهار محقق شد؛

ایلنا: شاخص قیمت در فصل بهار 1394 در فعالیت استخراج سرب و روی به رقم 186.8 رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل 19.9 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره سرب است.

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن فصل بهار سال 1394

(100=1390)

به گزارش ایلنا،  مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار سال 1394 با 2.8 درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد 219.3 رسید.

شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش معدن) 18.7درصد افزایش نشان داده است. درصد تغییرات شاخص کل در 4 فصل منتهی به فصل بهار سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن) 30.7درصد است. کاهش 2.8 درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی ناشی از کاهش قیمت بخش استخراج کانه‌های فلزی است.

شاخص قیمت در بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با 4.7 درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد 228.1 رسید. این کاهش بیشتر تحت تاثیر کاهش 3.3 درصدی فعالیت استخراج سنگهای آهنی به وجود آمده است.

در فعالیت استخراج سنگهای آهنی، شاخص قیمت در فصل بهار 1394 به رقم 31.04 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 3.3 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی سنگ آهن است.

شاخص قیمت در فصل بهار 1394 در فعالیت استخراج سرب و روی به رقم 186.8 رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل 19.9 درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره سرب است.

در فصل بهارسال 1394، شاخص قیمت در فعالیت‌های استخراج خاک سرخ و زرد، استخراج فلدسپات و آنتی موان و استخراج صدف دریایی بدون تغییر مانده است.

 

تورم سرب و روی شاخص مرکز آمار ایران معدن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر