کد خبر: 291824 A

سازمان بهره وری انرژی ایران:

سازمان بهره وری انرژی ایران اعلام کرد: در بسیاری از شهرهای واقع در مناطق گرم وخشک کشور، استفاده از کولر آبی با توجه به میزان دما و رطوبت به عنوان بهترین گزینه محسوب می شود.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، با توجه به اقلیم های مختلف آب و هوایی در کشور و متناسب با نیاز سرمایشی هر اقلیم، تجهیزات سرمایشی عمده ترین مصرف کنندۀ برق بوده و در فصل تابستان سهم زیادی از پیک مصرف برق مربوط به بار سرمایشی ساختمان ها است.

برابر این گزارش، مصرف انرژی کولرهای گازی بسیار بیشتر از کولرهای آبی با راندمان بالا است و دلایلی از قبیل رشد فزاینده بازار کولرهای گازی در کشور و عدم استفاده از الگوی صحیح پیاده سازی سامانه های سرمایشی موجب افزایش سهم برق مصرفی بخش سرمایش ساختمان ها شده است.

سازمان یادشده در این گزارش می افزاید: چنانچه الزام به استفاده از کولرهای گازی برای مناطق گرم و مرطوب مانند استان های جنوبی کشور باشد ،می توان از نوع کولرهای گازی با بازدهی بالا استفاده کرد.

جایگزینی یک کولر گازی با ظرفیت 18 هزار BTU/h که راندمان پایینی دارد با نوع راندمان بالا و ارتقای رتبه انرژی این تجهیزات از رتبه G به رتبۀ A، کاهش توان مصرفی در حدود یک کیلووات را به همراه خواهد داشت.

سازمان بهره وری انرژی ایران در گزارش خود خاطرنشان ساخته است، با ارتقای کارآیی کولرهای قدیمی و کم بازده موجود در کشور با انواع جدید و کارآتر، پیک مصرف برق حداقل به میزان چهار هزار مگاوات کاهش خواهد یافت و ارتقای رتبه مصرف انرژی نیز قابلیت اجرایی دارد.

انرژی ایران برق بهره وری وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر