کد خبر: 294043 A

تا پایان سال محقق می‌شود؛

مدیر طرح احداث جایگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، از بررسی و ارزیابی کیفی 2 هزار و ٢٧٧ جایگاه عرضه سی ان جی کشور به وسیله سازمان ملی استاندارد تا پایان سال خبرداد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت نفت، امیر وکیل زاده با تاکید برهمکاری بیش از پیش سازمان ملی استاندارد با شرکت ملی پخش افزود: طبق برنامه ریزی، این سازمان با بهره گیری از ١٥ شرکت آموزش دیده زیر نظر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، استانداردهای فنی و عملیاتی جایگاههای عرضه سی ان جی را بررسی و همسان سازی خواهد کرد.

وی اظهارداشت: از این تعداد جایگاه سی ان جی ( ٢٢٧٧ باب)، یک هزار و ٢٣٨ جایگاه بازدید شده و یا در حال رفع نقص است.

به گفته وی، از یک هزار و ٢٣٨ جایگاه سی ان جی بازدید شده نیز ٨٦ جایگاه رفع نقص شده است.

مدیر طرح احداث جایگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: در این بازدیدها ١٦ آیتم مورد بررسی سازمان ملی استاندارد قرار می گیرد.

وکیل زاده تصریح کرد: بیشتر شاخص های استانداردی شرکت ملی پخش در خصوص جایگاه های سی ان جی مشابه استانداردهای تعریف شده در سازمان ملی استاندارد است و تنها درچند مورد به لحاظ کارشناسی میان سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی پخش و سازنده اختلاف دیدگاه وجود دارد که آنها نیز در کمیته فنی بررسی و برطرف می شود.

به گفته وی، با پایان بررسی جایگاه های سی ان جی به وسیله تیم های بازرسی ١٥ شرکت آموزش دیده زیر نظر شرکت ملی پخش و رفع نقص عیب احتمالی در جایگاه ها که بهره بردار (جایگاهدار) مسئولیت آن را بر عهده دارد، گواهینامه استاندارد از طرف سازمان ملی استاندارد به آن جایگاه داده می شود.

وی همچنین در طرح احداث جایگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش برروابط نزدیک و تعامل بیش از پیش سازمان ملی استاندارد با شرکت ملی پخش تاکید کرد.

ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کارشناسی وزارت نفت سازمان ملی استاندارد
نرم افزار موبایل ایلنا