کد خبر: 296540 A

رییس مجمع واردات در گفتگو با ایلنا تاکید کرد :

ایلنا: پس از برداشتن تحریم ها اروپاییها وارد تجارت با ایران خواهند شد و رقابت بین شرکت ها افزایش خواهد یافت.

محمد حسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص واردات برندهای مطرح دنیا اظهار داشت: پس از برداشتن تحریم ها اروپایی‌ها وارد تجارت با ایران خواهند شد و رقابت بین شرکت ها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در این راستا باید سعی شود با تولید مشترک و انتقال تکنولوژی‌های مدرن ضمن افزایش میزان رقابت میان شرکت های ایرانی و اروپایی صنایع قدیمی را نیز با تکنولوژی های روز تطبیق دهیم.

رییس مجمع واردات با بیان اینکه در گذشته تجارت ایران تنها محدود به چند کشور بود گفت: ما با فروش نفت در گذشته تکنولوژی وارد می کردیم اما در حال حاضر وضعیت ما تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه موافق واردات کالا به صورت کامل نیستم تصریح کرد: شراکت با سرمایه گذاران خارجی می تواند در قالب تولید مشترک و یا خرید تکنولوژی باشد.

برخوردار در پاسخ به این پرسش که‌ آیا پیشنهادی در خصوص مشارکت در تولید پس از توافقات مطرح شده یا خیر افزود : خیر هنوز در حد بررسی طرح ها باقی مانده اما تا سه ماه اینده که فضا مساعدتر شود اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

 

ایران رقابت واردات تحریم ها گفتگو با ایلنا
نرم افزار موبایل ایلنا