کد خبر: 298060 A

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: بغازیان گفت: بودجه را بدبینانه تنظیم کرده است ضمن اینکه از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی می توانند کاهش درآمد نفت را جبران کنند و به این ترتیب پروژ های اصلی به خطر نمی افتد.

آلبرت بغازیان کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص کاهش قیمت نفت و اتفاقی که برای بودجه کشور خواهد افتاد، به خبرنگار ایلنا گفت: قیمت نفت همواره در نوسان است و در مقاطعی از سال افزایشی و در برخی موارد روند کاهشی خواهد داشت لذا مستقیما نمی تواند روی درآمد های دولت تاثیر بگذارد زیرا دولت پیش بینی لازم را کرده است.

وی افزود: قیمت نفت تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و اوضاع اقتصادی کشورهای مصرف کننده نقشی تعیین کننده در قیمت نفت دارند لذا روند قیمت نفت را باید در کل نگریست و قیمت متوسط را در نظر گرفت زیرا اگر در فصولی از سال به دلیل کاهش تقاضا قیمت ها سقوط می کند در فصل سرما روند افزایش خواهد داشت.

بغازیان تصریح کرد: ویژگی بودجه امسال این است که دولت پیش ینی لازم را کرده  و بودجه را بدبینانه تنظیم کرده است ضمن اینکه از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی می توانند کاهش درآمد نفت را جبران کنند و به این ترتیب پروژ های اصلی به خطر نمی افتد.

وی ادامه داد: اولویت بندی پروژه ها دیده شده و پروژه های غیر اولویت دار را می توان به دوره های بعد موکول کرد لذا کاهش قیمت نفت نگران کننده نیست.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: باید متوسط قیمت نفت را بعنوان ملاک دانست و با توجه به آن بررسی کنیم که کسری بودجه پیدا می کنیم یا خیر؟  

وی خاطرنشان کرد: با توجه به توان تیم اقتصادی دولت و برنامه ریزی هایی که داشته اند کاهش درآمد نفتی خللی در برنامه ها پروژه های عمرانی ایجاد نخواهد کرد.

بودجه حساب ذخیره ارزی قیمت نفت درآمد نفت توسعه ملی
نرم افزار موبایل ایلنا