کد خبر: 298151 A

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

یک نماینده مجلس گفت: دغدغه های اقتصادی از مهم ترین دغدغه هاست که در جامعه پر رنگ و جدی است. یکسری تصمیم سازی که در حوزه اقتصادی صورت می‌گیرد اگرچه وزیر اقتصاد نقش موثری ندارد اما پاسخگوی آن است.

رضا صابری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: وزیر اقتصاد در مسیر استیضاح قرار نگرفته و هیچ تفاوتی میان وی و بقیه وزرا وجود ندارد. حال شاید برخی بگویند وزیر 3 کارته شده است و یا اینکه بگویند طیب نیا تعداد کارت‌های بیشتری دریافت کرده اما این ها دلیلی برای استیضاح نیست.

صابری تصریح کرد: همانطور که می‌ُدانید که دغدغه های اقتصادی از مهم ترین دغدغه هاست که در جامعه پر رنگ و جدی است. یکسری تصمیم سازی که در حوزه اقتصادی صورت می‌گیرد اگرچه وزیر اقتصاد نقش موثری ندارد اما  پاسخگوی آن است و وزیر نیز  در جایی که به وظایف مستقیم بوده دفاع کرده و  توضیح داده برخی موارد در حوزه کاری وی نبوده اما مورد سوال قرار گرفته است .

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مجموع دکتر طیب نیا تلاش های خوبی را دارد و فرد کارشناسی است.

وی گفت:در حال حاضر  نیاز به همراهی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت احساس می‌شود تا حوزه اقتصاد کشور را  به خوبی مدیریت کند. عدم هماهنگی هایی که در حوزه اقتصادی دولت وجود دارد آسیب پذیری وزیر اقتصاد را بیشتر می‌کند.

اقتصاد اقتصاد کشور جامعه کارشناسی کمیسیون آموزش و تحقیقات
نرم افزار موبایل ایلنا