کد خبر: 298298 A

در نخستین نشست شورای برنامه ریزی خدمات مالی و بازرگانی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد، پیشنهادات لازم در خصوص ساختار و نظام برنامه ریزی برنامه ششم توسعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، در این نشست علاوه بر ارائه گزارش دستگاهی در مورد خدمات مالی و بازرگانی، بحث و تبادل نظر پیرامون پیشنهادات لازم در زمینه چگونگی ساختاردهی و سازماندهی جلسات و موضوعات مرتبط با برنامه ششم انجام شد و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه ها مختلف به تصویب رسید.

در این نشست که بیش از یک ساعت به طول انجامید، موضوعات پیشنهادی از جمله ترکیب اعضاء شورای برنامه ریزی، موضوعات اصلی مرتبط با شورای برنامه ریزی خدمات مالی و بازرگانی، اعضای کارگروه های دو گانه شورا و محتوای گزارشات و زمانبندی جلسات شورا ارائه شد و به تصویب اعضاء رسید.

ایران تجارت دستگاه های اجرایی وزیر صنعت معدن و تجارت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا