کد خبر: 298533 A

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت :

ایلنا: سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور در داخل شهرکها و نواحی صنعتی راحت تر می توانند وضعیت واحدهای صنعتی را ارزیابی و با واحدهای متخف برخورد کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در نشست مشترک مدیران عامل شرکتهای شهرکهای صنعتی با مدیران محیط زیست سراسر کشور اعلام کرد: درحال حاضر 72 درصد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تحت پوشش سیستم تصفیه فاضلاب می باشند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و بین الملل، سید محمدعلی سید ابریشمی با بیان اینکه سازمان و شرکتهای استانی باید در جهت حفظ محیط زیست تلاش کنند، اظهارداشت: سعی ما باید در جهت این باشد که بهترین شرابط محیطی را برای صنعتگران مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی فراهم کنیم.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد: همه می دانیم که فعالیت صنعتی بدون آلودگی زیست محیطی بسیار نادر است، اما می توان فضا را به گونه‌ای فراهم کرد که صنعتگران و تولیدگران بتوانند با رعایت استانداردهای زیست محیطی  به فعالیت تولیدی و صنعتی  بپردازند.

دکتر سید ابریشمی حفظ محیط زیست را از رسالتهای اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران توصیف کرد و گفت: در شهرکهای صنعتی مجموعه صنعت با زون بندی های مشخص کنار هم قرار گرفته و منابع  و زیرساختهای لازم برای آنها فراهم شده است، ما تلاش کرده ایم، با ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب در این مناطق، اجرای طرح های منطقه بندی استقرار صنایع  و فضای سبز میزان آلودگی زیست محیطی را به حداقل برسانیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر اینکه سیستم تصفیه فاضلاب باید مطابق استانداردهای مورد تایید باشد، افزود: باید با کسب دانش فنی لازم بتوانیم سیستم های تصفیه فاضلاب را به روز بکنیم.

سید ابریشمی تصریح کرد: استانداردهای زیست محیطی روز به روز ارتقا پیدا کرده و باید مطابق با استانداردهای جهانی حرکت کنیم.

 وی درخصوص برخورد با واحدهای صنعتی متخلف که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، نیز گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور در داخل شهرکها و نواحی صنعتی راحت تر می توانند وضعیت واحدهای صنعتی را ارزیابی و با واحدهای متخف برخورد کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در 169 شهرک صنعتی، 189 یونیت تصفیه فاضلاب تاسیس شده است، تصریح کرد: از سازمان حفاظت از محیط زیست می خواهیم تا با همکاری شرکت های تابعه سازمان  و مدیران محیط زیست استانی، وضعیت زیست محیطی شهرکهای صنعتی جدید را مورد ارزیابی قرار دهند.

پوشش حفاظت از محیط زیست زیست محیطی صنعت معدن فضای سبز
نرم افزار موبایل ایلنا