کد خبر: 300926 A

ایلنا: ایران با 231 هزار هکتار اراضی زیر کشت بارور 2.6 درصد سطح زیر کشت مرکبات جهان را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس آخرین اطلاعات فائو سطح  زیر کشت بارور مرکبات در جهان 8786 هزار هکتار است.

بر اساس این آمار ایران مقام هشتم از نظر سطح زیر کشت مرکبات در جهان را داراست؛ همچنین بر اساس آخرین گزارش سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی در بین کشورهای جهان 10 کشور حدود 75 درصد تولید را به خود اختصاص داده‌اند که در بین آنها چین با تولید 31700 هزار تن رتبه اول را دارا است.

این کشور به تنهایی 24.1 درصد مرکبات جهان را تولید می‌کند، پس از چین کشور برزیل با 15.4 درصد تولید دومین کشور عمده تولیدکننده مرکبات جهان به شمار می‌آید، امریکا نیز با حدود 8.1 درصد مقام سوم جهان را دارد.

سطح زیر کشت مرکبات در سال 92 بالغ بر 275 هزار هکتار بوده است و مازندران با حدود 41 درصد سطح زیر کشت بیشترین سطح را دارا بوده است. استان‌های فارس، جنوب کرمان، هرمزگان، گیلان، به ترتیب مقام‌های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند که مجموع 90 درصد از سطح زیر مرکبات کشور را دارا هستند.

میزان تولید مرکبات در سال 92 ، 4293 هزار تن بوده که بیشترین مقدار تولید با 44 درصد مربوط به استان مازندران است.

میزان صادرات محصولات نیز همواره ذهن تولیدکنندگان را مشغول کرده است بر این اساس میزان تجارت جهانی مرکبات حدود 16.88میلیون تن در چند سال اخیر بوده  است که نزدیک به 70 درصد از این میزان به کشورهای اروپایی صادر شده است.

کشور اسپانیا با میزان صادرات حدود 3.4 میلیون تن ازانواع میوه تازه، مرکبات به ارزش تقریبی 2.3 میلیارد دلار رتبه اول را داراست و برزیل با صادرات نزدیک به یک میلیون تن انواع آبمیوه و کنستانتره دارای رتبه اول در صادرات محصول فراوری می‌باشد.

بر اساس این گزارش ایران با تولید حدود 4 میلیون تن مرکبات در سال مقام هفتم جهان در تولید مرکبات را دارد و استان مازندران با تولید حدود 2 میلیون تن مقام اول کشور را در تولید مرکبات به خود اختصاص داده است؛ سطح زیر کشت محصولات باغی استان مازندران 159 هکتار است و پیش‌بینی میزان تولید محصولات باغی استان مازندران در سال 94، 2 میلیون و 900 هزار تن است که حدود 1.5 میلیون تن آن به پرتقال اختصاص دارد.

میزان صادرات میوه مرکبات کشور در بهترین شرایط معادل 60 هزار تن و رتبه ایران در سطح جهان از نظر میزان صادرات مقام 25 جهان است.

تجارت جهان کشاورزی کشورهای اروپایی مرکبات
نرم افزار موبایل ایلنا