کد خبر: 300937 A

قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به ٢١ ماه آگوست ٢ دلار و ٤٣ سنت کاهش یافت و به ٤٦ دلار و ٦٨ سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ٥٤ دلار و ٩٢ سنت بوده است.

به گزارش ایلنا، قیمت نفت سنگین ایران نیز به ٤٥ دلار و ٤١ سنت رسید که نسبت به هفته گذشته ٢ دلار و ٦٤ سنت برای هر بشکه کاهش یافت؛ میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای امسال تاکنون ٥٢ دلار و ٩٨ سنت بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی با کاهش ٢ دلار و ٣٥ سنتی به ٤٤ دلار و ٨٥ سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک از ابتدای امسال تاکنون ٥٤ دلار و ٢١ سنت برای هر بشکه بوده است.

اوپک ایران دلار قیمت نفت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا