کد خبر: 301141 A

توسط بانک مرکزی اعلام شد:

شاخص مذکور در مرداد ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل5.6 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه100=1390  به شرح ذیل است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه 1394 به عدد 216.1 رسید که نسبت به ماه قبل0.8  درصد افزایش یافت.

-  شاخص مذکور در مرداد ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل5.6  درصد افزایش داشته است.

-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1393 به‌میزان10.2 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

ایران بانک مرکزی شاخص افزایش بهای
نرم افزار موبایل ایلنا