کد خبر: 303423 A

مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در گفت وگو با ایلنا:

مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با بیان اینکه هر هفته حداقل دو هیات تجاری با مدیران مناطق آزاد وارد مذاکره می شوند، گفت: در این مرحله سرمایه گذاران خارجی و هیات های تجاری در حال رصد فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستند.

فروزان زیادلو در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به حوزه های جذاب مناطق آزاد برای سرمایه گذاران خارجی، اظهار کرد: محورهای کسب و کار در مناطق آزاد را شناسایی کرده ایم که با توجه به مزیت های قانونی این مناطق از مهم ترین محورها برای سرمایه گذاران خارجی حضور در صنایع مختلف، سایت های پتروشیمی، خدمات پشتیبانی صنعت نفت و استخراج و فراوری معادن است.       

وی با بیان اینکه منطقه آزاد چابهار پتانسیل های قابل توجهی برای سرمایه گذاری دارد، گفت: توجه سرمایه گذاران خارجی به این است که هریک از مناطق چه ظرفیت هایی را با چه زیرساختی دارند. منطقه آزاد چابهار هر چند پتانسیل سرمایه گذاری بالایی دارد اما زیرساخت هایش رشد نکرده است.   

زیادلو ادامه داد: در میز مذاکره با سرمایه گذاران انواع سرمایه گذاری در حوزه های مختلف مطرح است که البته هنوز مذاکرات به انعقاد قرارداد منجر نشده است و اقدامات جدی تر در مدت زمان طولانی تر انجام می شود.    

مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با بیان اینکه با توجه به اینکه هنوز از اعلام توافقی مدت زمان زیادی نگذشته است و سرمایه گذاران به طور مستقیم در حال رصد حوزه های سرمایه گذاری و بسته های پیشنهادی هستند، گفت: سرمایه گذاران خارجی در حال تحیلی ریسک ها، تهیه طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی هستند و بدون انجام مطالعات وارد هیچ قراردادی نمی شوند.       

زیادلو همچنین درباره سهم مناطق آزاد در GDP کشور گفت: وسعت 7 سرزمین منطقه آزاد چیزی حدود 630 هزار هکتار است که تولید در این مناطق نمی تواند آنقدر باشد که سهمی درGDP کشور داشته باشیم .

وی تاکید کرد: ماموریت اصلی مناطق آزاد  ایجاد صنایع و خدمات برتر است که بتواند تاثیر کیفی در تولید و ارائه خدمات داشته باشد و هدف اصلی تکمیل زنجیره ارزش  و تحول کیفی در زنجیره ارزش صنعت کشورمان است.

 

    

 

پتروشیمی صنایع و معادن فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد هیات های تجاری
نرم افزار موبایل ایلنا