کد خبر: 304153 A

برترین تعاونی در حوزه اشتغال آفرینی:

ایلنا: صندوق توسعه ملی به واحد هایی که تسهیلات توسعه و یا تکمیل طرح را داده است از دادن سرمایه در گردش خودداری می کند.

فهیم‌پور مدیرعامل تعاونی برتر که امسال توانست عنوان برترین تعاونی در زمینه اشتغال را کسب کند در گفتگو با ایلنا در خصوص مشکلات تعاونی ها گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل ما کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و اگر این مشکل نبود شاید اکنون تعداد بیشتری از تعاونی‌ها در چرخه اقتصادی کشور حضور داشتند.

وی افزود: صندوق توسعه ملی که برای طرح‌های نیمه تمام و توسعه واحدهای صنعتی تسهیلات ارائه می دهد برای واحدهای صنعتی برخی محدودیت ها  قائل شده است.

به طور مثال صندوق توسعه ملی به واحد‌هایی که قبلا به آنها تسهیلات برای توسعه داده است از دادن سرمایه در گردش خودداری می کند.

فهیم پور تصریح کرد: که این امر می تواند به طرح‌های توسعه صنایع ضربه بزند زیرا سرمایه در گردش به نوعی مکمل طرح اولیه است و در تمام طرح‌های توجیهی  برای سرمایه در گردش یک سر فصل جدا تعریف شده است.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی افزود: ما در حالی‌ که به طور مستقیم 700 شغل مستقیم آن هم با اجرای تمام ضوابط قانونی از جمله بیمه و بن ایجاد کرده ایم متاسفانه از اخذ تسهیلات سرمایه در گردش محروم مانده ایم. در حالیکه طرح توسعه ما در حال اجرا است اما برای وارد مدار کردن آن و افزایش میزان تولیدات خودمان با شک روبرو هستیم زیرا در شرایط فعلی اقتصاد هر حرکتی می بایست با حداقل ریسک همراه باشد.   

اشتغال سرمایه مشکلات تعاونی برتر توسعه ملی
نرم افزار موبایل ایلنا