کد خبر: 304957 A

کرمان موتور:

ایلنا: طبق قرارداد فروش منعقد شده، شرکت کرمان موتور خود را متعهد به باز پردخت وجه مشتریان انصرافی حداکثر در طی 30 روز کاری می داند و تاکنون مطابق با همین رویه با پرداخت وجوه مشتریان صورت پذیرفته است.

به گزارش ایلنا، شرکت کرمان موتور خود را متعهد به باز پردخت وجه مشتریان انصرافی حداکثر در طی 30 روز کاری می داند و تاکنون مطابق با همین رویه با پرداخت وجوه مشتریان صورت پذیرفته است.

 و هرگونه رویه جدید در حوزه فروش و امور مشتریان از طریق وب سایت شرکت کرمان موتور به اطلاع عموم خواهد رسید.

بدین وسیله مراتب آمادگی شرکت کرمان موتور جهت دریافت اطلاعات مشتریان ناراضی از رویه بازپرداخت وجوه انصرافی و پیگیری موضوع تا ایفای حقوق و جلب رضایت ایشان اعلام می‌شود.

پول حقوق کرمان موتور مشتریان
نرم افزار موبایل ایلنا