کد خبر: 305032 A

در هفته منتهی به ٢٠ شهریور ماه، ٥٣٦ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر بنزین و ٦٨٣ مییلون و ٦٠٠ هزار لیتر گازوییل در کشور مصرف شد.

به گزارش ایلنا،بخشهای مختلف مصرف کننده سوخت مایع از جمله نیروگاههای کشور در بازه زمانی چهارده تا بیستم شهریور ماه ٨٦٤ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر سوخت مایع مصرف کردند.

در این بازه زمانی ٦٨٣ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر گازوییل و ١٨١ میلیون لیتر نفت کوره مصرف شده است.

بیشترین مصرف گازوییل ١٢٥ میلیون و یکصد هزار لیتر به روز یکشنبه (١٥شهریورماه)و کمترین مقدار مصرف آن نیز با ٧٦ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (٢٠ شهریور ماه)مربوط می شود.

همچنین بیشترین مصرف نفت کوره با ٣٠ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (بیستم شهریورماه) و کمترین میزان آن نیز با ٢٣ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر به روز سه شنبه (١٧ شهریور ماه) مربوط می شود.

میانگین مصرف گازوییل در هفته منتهی بیستم شهریور ماه امسال٩٧ میلیون و ٦٥٧ هزار لیتر و میانگین مصرف نفت کوره نیز ٢٥ میلیون و ٨٥٧ هزار لیتر بوده است.

براساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، میانگین مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ٢٠ شهریورماه نسبت به هفته قبل به حدود ٧٧ میلیون لیتر رسید.

در بازه زمانی چهاردهم تا بیستم شهریور ماه امسال، ٥٣٦ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد که از مصرف روزانه ٧٦ میلیون و ٦٢٨ هزار لیتر این فرآورده نفتی حکایت دارد.

این میزان، نسبت به هفته پیش (٥٣٠ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر) ٦ میلیون لیتر افزایش داشته است.

برپایه این گزارش، بیشترین مصرف بنزین در هفته منتهی به بیستم شهریور ماه امسال با ٨٣ میلیون لیتر به روز پنجشنبه (١٩ شهریورماه) و کمترین میزان مصرف آن نیز با ٧٠ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (٢٠ شهریورماه) مربوط می شود.

مصرف بنزین سوپر نیز در بازه زمانی یادشده (چهاردهم تا بیستم شهریورماه) همانند هفته قبل، ١٩ میلیون لیتر بوده است.

برهمین اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین سوپر کشور در این بازه زمانی، دو میلیون و ٧١٤ هزار لیتر بوده است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل تابستان، دور جدید سفرهای برون شهری در کشور آغاز شده و به تبع آن مصرف انواع سوخت افزایش می یابد.

بنزین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نفت لیتر بنزین سوپر
نرم افزار موبایل ایلنا