کد خبر: 305087 A

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: جذب سرمایه گذاری، مدیریت نیروی کارآفرین و انتقال تکنولوژی سه عامل اصلی در نظم بخشی در بخش کشاورزی است.

به گزارش ایلنا از وزارت جهادکشاورزی، حسین صفایی افزود: بازسازی ساختار بخش کشاورزی و جایگزینی نظم رسمی به جای نظم عرفی عامل موثری در ساماندهی بخش کشاورزی است.

ایران بخش کشاورزی سرمایه کشاورزی جوان
نرم افزار موبایل ایلنا