کد خبر: 305130 A

تفاهم نامه همکاری تهیه گزارش زلزله های تاثیرگذار بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به منظور تهیه گزارش های فنی و کارشناسی از وقوع زلزله به امضا رسید.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران، تهیه گزارش های فنی و انتشار آن و ارائه ارزیابی و تشریح عوارض رخ داده در زلزله ها با همکاری تیم های کارشناسی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اهداف امضای این قرارداد است.

همچنین مستندسازی تخریب های سازه ای و غیرسازه ای و تلفات جانی و سایر خسارت های وارده بر اثر وقوع زلزله شامل آسیب های وارده به سامانه های حمل و نقل شریان های حیاتی و محیط زیست، خسارات اقتصادی و اجتماعی و سایر موارد مرتبط با رخداد زلزله تا حد امکان و مقدورات طرفین از اهداف دیگر این تفاهم نامه است.

بررسی آسیب های زلزله و نشر آن به جامعه مهندسی و مدیران و عموم مردم به منظور کاهش خطرات رخدادهای زمین لرزه و ارتقا همکاری های بیناد مسکن و مرکز تحقیقات از اهداف دیگر امضای این تفاهم نامه است.

انقلاب اسلامی جامعه زلزله کارشناسی مسکن
نرم افزار موبایل ایلنا