کد خبر: 305520 A

قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی به ایلنا خبر داد:

ایلنا: بعد از اعلام توافق هسته ای با حجم زیادی تقاضا برای حضور در ایران و سرمایه گذاری خارجی اعم از مالی و تکنولوژی روبرو بودیم.

قائم مقام سازمان سرمایه گذاری در گفتگو با ایلنا در خصوص تعریف سرمایه گذاری خارجی، گفت: منظور ما از سرمایه‌گذاری خارجی منابعی است که از خارج از کشور به داخل منتقل می‌شود و برای ما فرقی نمی‌کند که این منابع متعلق به چه شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

حسینی افزود: در تعریفی که ما برای سرمایه گذاری خارجی داریم منظور فقط پول و یا اعتبار نیست بلکه دانش فنی و تکنولوژی هم شامل این مشخصات می‌شود و آورندگان تکنولوژی نیز شامل سایت ها و قوانین تشویقی قید شده در قانون جذب سرمایه گذاران خارجی می‌شوند.

وی با اشاره به سرمایه زیاد ایرانیان خارج از کشور گفت: مسلما ترجیح و اولویت ما این است که بتوانیم منابع متعلق به هموطنان خارج از کشور را جذب کنیم اما در قانون تفاوتی برای ملیت و یا ثبت حقوقی افراد قائل نشده است و به طور کلی هر منبعی که خارج از کشور بیاید ، می تواند از سیاست های تشویقی و خدمات مشاوره ای و سرمایه گذاری سازمان استفاده کند.

حسینی افزود: به طور مثال یکی از این سیاست های تشویقی این است که علاوه بر مشاوره رایگان برای سرمایه گذاری و معرفی طرح های اولویت دار مجوز سرمایه گذاری در عرض 15 روز کاری برای شرکت و یا فرد مورد نظر با امضای وزیر اقتصاد اعطا خواهد شد.

قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: پس از اعلام توافق هسته‌ای ناگهان با حجم بسیار زیادی از تقاضا برای حضور در کشور حال به صورت سرمایه گذاری یا به صورت انتقال دانش فنی روبرو بودیم اما متاسفانه عمده مشکلات ما نقل و انتقال مالی است که جلوی ورود این سرمایه گذاری ها را گرفته است که امیدواریم با رفع تحریم های بانکی و برقراری سویفت بتوانیم این سرمایه گذاری ها را جذب کنیم.

 

اقتصاد ایران سرمایه گذاران سرمایه گذاری هسته ای
نرم افزار موبایل ایلنا