کد خبر: 305600 A

با ابلاغ مصوبه دولت؛

با ابلاغ مصوبه دولت وزارت جهادکشاورزی مکلف شد با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی اقدام کند.

به گزارش ایلنا از وزارت جهادکشاورزی، هیات وزیران در جلسه هشتم شهریورماه سالجاری به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (48) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد:

1 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه جامع داده های کشاورزی اقدام کند.

2 - مرکز آمار ایران موظف است کلیه داده های حاصل از سرشماری عمومی دورهای کشاورزی و سایر سرشماریهای موضوعی از قبیل سرشماری دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی را جهت استفاده به عنوان اطلاعات پایه در سامانه طراحی شده، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

تبصره - تمام دستگاههای اجرایی موظفند به درخواست وزارت جهادکشاورزی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه داده های مرتبط با حوزه کشاورزی اقدام کنند.

3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و در سقف اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد و نگهداری سامانه جامع داده های کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

این مصوبه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 11 شهریورماه سالجاری برای اجرا ابلاغ شده است.

اسحاق جهانگیری بودجه کشاورزی مرکز آمار ایران مصوبه دولت
نرم افزار موبایل ایلنا