کد خبر: 305610 A

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت:

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : یکی از راههای توسعه و رشد اقتصادی کشورها توجه به ظرفیت کارآفرینی است و پا به پای همه تئوری ها، رشد و توسعه یکی از تئوریهایی است که تاکید بر نقش کار آفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی در همه ابعاد و رشته ها دارد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خسروتاج در دومین همایش بین المللی نقش زنان در توسعه پایدار افزود : تجربه فضای اقتصاد و بازرگانی غیر دولتی هم همین را نشان می دهد .

رئیس شورای سیاستگذاری دومین همایش بین المللی نقش زنان در توسعه پایدار تاکید کرد : به موازات نوآوریهای بنگاهها در سطح بین المللی و فشردگی پیدا کردن بازار مشتری در این شرایط اقتصادی وقتی به کلید حل معما بر می گردیم برای خروج از رکود هیچ راه حلی جز نوآوری که ریشه در توسعه کارآفرینی دارد به ذهن نمی رسد .

وی با بیان اینکه در اقتصاد کشور ما بیشتر متکی بر مزیتها و رقابتها بوده است افزود : تاکید عمدتا بر این بود که اقتصاد از مزیتهای انرژی و چهارفصل آب و هوایی برای تولید و متکی بر بخش توریسم و خلاصه بر منابع طبیعی و انرژی استفاده ببرد.

خسرو تاج اضافه کرد : اقتصاد متکی برنوآوری و کار آ فرینی از تئوریهای جدید بوده تا با تکیه بر  منابع انسانی ، اقصادی متکی بر منابع و سرمایه را به اقتصاد متکی به نوآوری و نقش کار آفرینان در میزان موفقیت آن بنگاهها افزایش دهیم.

قائم مقام وزیر صنعت،معدن وتجارت با تشریح مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی اضافه کرد : رشد بهرهوری در اقتصاد (تولید، توزیع، مصرف و ....) ،  پس انداز ملی، توازن منطقه ای، کاهش نابرابری های منطقه ای، مزیتهای منطقه ای، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، فرهنگی، اخلاقی- اجتماعی کشور، ارتقاء ارزش افزوده، پرهیز از خام فروشی باید حتما مد نظر باشد.

رئیس شورای سیاستگذاری دومین همایش بین المللی نقش زنان در توسعه پایدار با تأکید بر مزیتهای رقابتی؛ آسیب های اجتماعی اقتصاد دانش بنیان ،تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و تمرکز بر بازارهای پیرامونی را نیز از دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت : ،مدرن سازی و بروز رسانی نظام توزیع ،ایجاد کریدور خدمات توسعه کسب و کارهای بانوان با بهره گیری از تجربه کریدور خدمات صادراتی دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز می تواند ازدیگر اهداف همایش امسال باشد.

توسعه پایدار رشد اقتصادی رشد و توسعه زنان وزیر صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا