کد خبر: 305665 A

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته؛

تولید برق نیروگاه های کشور از ابتدای سال جاری تا پایان هفته بیست و پنجم (20 شهریور ماه) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 2.43 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، تولید برق کشور از ابتدای امسال تا پایان هفته بیست و پنجم (20 شهریور ماه) به 152 هزار و 298.4 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 2.43 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه سال گذشته است.

از مجموع انرژی تولید داخل کشور از ابتدای سال جاری تا پایان هفته بیست و پنجم 144 هزار و 87.2 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و هشت هزار و 211.2گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال 3.45 درصد افزایش یافته است، اما تولید نیروگاه های برق آبی 12.71 درصد کاهش نشان می دهد.

میزان انرژی تامین شده نیز از ابتدای امسال تا پایان هفته بیست و پنجم، 154 هزار و 291.4 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 2.62 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

انرژی برق وزارت نیرو تولید نیروگاه
نرم افزار موبایل ایلنا