کد خبر: 307511 A

معاونت نظارتی بانک مرکزی در راستای بررسی ابعاد بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته برجام بانکی-نظارتی» تشکیل داد.

معاونت نظارتی بانک مرکزی در راستای بررسی ابعاد بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته برجام بانکی-نظارتی» تشکیل داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، معاونت نظارتی بانک مرکزی  تعدادی از کارشناسان مطلع به قوانین و مقررات بانکی را  با صدور احکامی در این کمیته منصوب کرد. هدف اصلی از ایجاد کمیته یادشده شناسایی ظرفیت‌های موجود در نظام بانکی کشور در تطبیق مفاد برجام و دستیابی به ظرفیت‌ها و راهکارهای بهینه موجود در این زمینه است.

بانک مرکزی روابط عمومی قوانین و مقررات نظارتی نظام بانکی
نرم افزار موبایل ایلنا