کد خبر: 308513 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد خانوارهای سفر رفته در فصول بهار و تابستان از سال 1387 تا سال 1391 افزایش و در سال 1392 کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا از نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی نشان می دهد 54 درصد خانوارهای کشور در بهار و تابستان سال 1387، 56 درصد در سال 1390، 59 درصد در سال 1391 و 53 درصد در سال 1392 حداقل یک سفر داشته اند.

این گزارش می افزاید: در سال 1391 تعداد سفرهای خانوارهای کشور در فصول بهار و تابستان،143 میلیون و 441 هزار و 158 سفر بوده که نسبت به سال87 معادل 35.79 درصد رشد داشته است.

رشد تعداد سفرها در سال 1391 نسبت به سال 1387، حاکی از افزایش 36 درصدی در سفرهای داخلی و 17 درصدی در سفرهای خارجی بوده است. مقایسه تعداد سفرهای خانوارها در سال 1392 نسبت به سال 1391، کاهش10.84 درصدی را نشان می دهد. این کاهش در سفرهای داخلی خانوارها 11 درصد و در سفرهای خارجی 41 درصد بوده است.

ایران رشد آمار تابستان سفرهای خارجی
نرم افزار موبایل ایلنا