کد خبر: 308570 A

ایلنا: مرکز آمار ایران، شاخص تولید صنعتی کشور در فصل بهار امسال را منفی ۲ درصد اعلام کرد.

به گزارش ایلنا ، مرکز آمار ایران نتایج بررسی شاخص مقدار تولید بخش صنعت در فصل بهار سال جاری را اعلام کرد. بر پایه این گزارش، شاخص تولید صنعتی (IIP)، از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی است که تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی موردنظر را در طی زمان نشان می‌دهد.

در مرکز آمار ایران اطلاعات مقادیر تولید کالاهای منتخب صنعتی بر مبنای طرح آمارگیری از مقدار تولید بخش صنعت برای بیش از ۱۸۰۰ کارگاه صنعتی بالای ده نفر کارکن، در مقاطع فصلی جمع‌آوری و بر اساس آن شاخص مقدار تولید در چارچوب روش زنجیره‌ای توصیه شده در راهنمای تهیه حساب‌های فصلی صندوق بین‌المللی پول در سطح کدهای دورقمی ISIC محاسبه شده است.

نتایج نشان می دهد شاخص مقدار تولید صنعت بر مبنای سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در بهار سال ۱۳۹۴ به عدد ۸۵.۹ رسیده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از رشد منفی ۲ درصدی برخوردار بوده است.

براساس محاسبات مرکز آمار، بیشترین نوسانات در بین رشته ها فعالیت های مختلف بخش صنعت، مربوط به رشته فعالیت ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر در این فصل بوده که دارای کاهش قابل توجهی است.

ایران رشد شاخص مرکز آمار ایران وسایل نقلیه
نرم افزار موبایل ایلنا