کد خبر: 308676 A

هما اعلام کرد:

شرکت هواپیمایی هما برنامه پرواز های بازگشت حجاج را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی ایران ایر،  برنامه پروازهای بازگشت حجاج به کشور با پروازهای هما برنامه پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام از فرودگاه مدینه به ایستگاه های پروازی تهران واهواز در روزهای دوازدهم ،سیزدهم وچهاردهم مهرماه سال جاری به شرح زیر است:

 
یکشنبه 12/7/94
مدینه-تهران                                                   
شماره پرواز
شماره کاروان
ساعت ورود به تهران
1501
17248-48024-49001-22009-48007
11:10
1505
17245-37002
21:10
 مدینه- اهواز
شماره پرواز
شماره کاروان
ساعت ورود به اهواز
1503
20027-20036
13:40
1507
20013-20036
00:40 بامداد روز سیزدهم
 
دوشنبه 13/7/94
مدینه-تهران
شماره پرواز
شماره کاروان
ساعت ورود به تهران
1591
17137-17291-29019
10:10
1595
17060-17547-31015
14:25
1593
17547-31005
21:10
1597
17732-31005-41023
01:25بامداد روز چهاردهم
 
 سه شنبه 14/7/94
مدینه-اهواز
شماره پرواز
شماره کاروان
ساعت ورود به اهواز
1509
20041-20206
09:25
1517
20024-20041-20214
00:40 بامداد روز پانزدهم
مدینه-تهران
شماره پرواز
شماره کاروان
ساعت ورود به تهران
1511
29006-48012-48014-48017
14:25
1513
17273-17648
21:25

چهارشنبه15/7-94

مدینه- اهواز
شماره پرواز
شماره کاروان
ساعت ورود به اهواز
1527
20011-20024-20182
00:40 بامداد روز شانزدهم
مدینه-تهران
شماره پرواز
شماره کاروان
ساعت ورود به تهران
1519
17283-17648
09:40
1523
17194-17648-48022-48059
21:10
 
پرواز برگشت حجاج
نرم افزار موبایل ایلنا