کد خبر: 308677 A

پاسخ سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری یکی از اماکن ورزشی کشور:

مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده سنوات گذشته شرکت توسعه اماکن ورزشی و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ نهم آبان ماه 1378 پیست اسکی خور جزو اقلام دارایی های شرکت توسعه اماکن ورزشی مشخص شده است.

سازمان خصوصی سازی کشور با انتشار گزارشی به مطلب یکی از سایت های خبری که در آن از اعلام جرم علیه سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری پیست اسکی خور خبر داده بود، پاسخ داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، سازمان خصوصی سازی در پاسخ به مطلب مندرج در یکی از سایت های خبری درباره واگذاری پیست اسکی خور به بخش خصوصی ، واگذاری مکان ورزشی یادشده را بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبات هیات واگذاری و همچنین قوانین بودجه سالهای 1389، 1390 و  1391 اعلام کرد.

در گزارش منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی کشور آمده است : شرکت توسعه اماکن ورزشی در فهرست بنگاههای مشمول واگذاری موضوع ماده2قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرار داشت و به استناد مصوبات هیات واگذاری و قوانین بودجه سنوات 1389، 1390و 1391 این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار می شد. همچنین هیات واگذاری نیز با هدف اجرای بند ج ماده 19 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کشور و در جلسه پانزدهم آذر 1393 واگذاری دارایی های شرکت پیست اسکی خور را مورد تصویب قرار داد.

بر همین اساس سازمان خصوصی سازی نسبت به اجرای مصوبه یاد شده اقدام و عرضه عمومی و واگذاری آن به بخش غیر دولتی را آغاز کرد.

در بخش دیگری از گزارش منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی آمده است: مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده سنوات گذشته شرکت توسعه اماکن ورزشی و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ نهم آبان ماه 1378 پیست اسکی خور جزو اقلام دارایی های شرکت توسعه اماکن ورزشی مشخص شده است.

این گزارش می افزاید، علاوه بر مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر اینکه پیست خور در تملک سازمان تربیت بدنی سابق (شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات و ساختمانهای ورزشی) قرار دارد ، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز طی نامه شماره 15527/ 93/ ق  مورخ 23/10/93 با واگذاری پیست اسکی خور موافقت خود را اعلام کرده است.

بر همین اساس، واگذاری پیست اسکی خور در حیطه وظایف سازمان خصوصی سازی بوده و بر اساس موارد و اختیارات قانونی نسبت به واگذاری آن اقدام کرده است.

اسکی سازمان خصوصی سازی شورای عالی اداری قانون اساسی اماکن ورزشی
نرم افزار موبایل ایلنا