کد خبر: 308689 A

ایلنا: مدیرکل دفتر آب و خاک معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، گفت: اجرای تسطیح لیزری در سطح 50 هزار هکتار در دستور کار قرار دارد

به گزارش ایلنا از وزارت جهادکشاورزی، علیرضا پرستار افزود: عملیات تسطیح لیزری در سال 93 در سطح 40 هزار هکتار و در سال 92 در سطح 30 هزار هکتار از زمین های کشاورزی اجرا شده است.

وی با بیان آنکه در برنامه امسال نیز اجرای تسطیح لیزری در سطح 50 هزار هکتار در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در تسطیح معمولی، دقت عمل دستگاه نزدیک به 3 سانتی متر و در تسطیح لیزری دقت عمل دستگاه، یک سانتی متر است که این امر در صرفه جویی آب موثر می باشد.

مدیرکل دفتر آب و خاک معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، گفت: بیشترین میزان عملیات تسطیح لیزری در استان های فارس، خوزستان، کرمانشاه و تهران اجرا شده است.

پرستار خاک زمین صرفه جویی کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا