کد خبر: 316936 A

در پایان مهرماه سال جاری؛

ایلنا: حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان اولین ماه سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 7.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به‌گزارش ایلنا، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان مهرماه جاری، 17 میلیارد و 860 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است.

این در حالی است که حجم آب موجود در سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 19 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 950 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

همچنین حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 94) تاکنون، یک میلیارد و 980 میلیون مترمکعب گزارش شده که در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان 2 میلیارد و 130 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

بر این اساس، میزان خروجی سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7.1 درصد کاهش یافته است.

از مجموع ظرفیت 49.1 میلیارد مترمکعبی مخازن سدهای کشور در زمان کنونی، هم اکنون میزان پرشدگی حجم مخازن سدها، 36 درصد گزارش شده است.

پایان حجم جاری سدهای حجم آب
نرم افزار موبایل ایلنا