کد خبر: 317153 A

دبیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت:

ایلنا: دبیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت، از مکانیزه شدن کنترل پروژه در وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: با کمک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانة کنترل پروژه، آمار و اطلاعات بصورت برخط و به روز در وزارت ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت با اشاره به شاخصهای (KPI) در هر برنامه جهت سنجش لحظه ای دستیابی به اهداف، گفت: سیستمی نیاز است که در طول اجرای برنامه، فرایند اجرا را پایش و اشکالات برنامه را گزارش دهد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت، با تاکید بر پیوستگی شدید برنامه ریزی و نظارت، خاطر نشان کرد: این سیستم به بانک اطلاعات شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه وصل خواهد شد.

مهندس توکّل با اشاره به این که در حال حاضر، طراحی جزء آن انجام شده است، اظهار داشت: در حال انعقاد قرارداد هستیم و می توان امیدوار بود تا سال آینده این سیستم قابل دسترسی شود.  

وی تاکید کرد: در هر برنامه ای باید ابزارهای نظارتی به گونه ای دیده شود که بار اضافه بر مسئولین اجرایی وارد نکند.

وی در ادامه با انتقاد از نابسامانی موجود در حوزة آمار و اطلاعات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور گفت: متاسفانه آمار این بخش از منابع خود بیرون نمی آید و ابهام در این زمینه وجود دارد و نیاز به یک مرجع رسمی در این زمینه نیز احساس می شود.

مهندس توکّل در این زمینه با ابراز خرسندی نسبت به هماهنگی با مرکز آمار ایران در تنظیم سالنامه آماری گفت: موفق شدیم در سالنامه آماری جدید، ارتباطات و فناوری اطلاعات را از زیرمجموعه حمل و نقل خارج و در یک سرفصل مجزا قرار دهیم.

وی همچنین با اشاره به استخراج نتایج طرح حساب های اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که برای سال 91 و با همکاری مرکز آمار ایران انجام شده است، از انجام این طرح به صورت دوسالانه خبر داد و گفت: هم اکنون با مرکز آمار برای سال 94 قرارداد بسته شده است اما در صدد هستیم سامانه­هائی طراحی کنیم که دیگر نیاز به آمارگیری حضوری نباشد.

ارتباطات و فناوری اطلاعات حمل و نقل مرکز آمار ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز آمار
نرم افزار موبایل ایلنا