کد خبر: 317213 A

از دهم آبان پذیره نویسی می شود؛

پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ETF هستی‌بخش آگاه به عنوان دهمینETF فرابورس از 10 تا 13 آبان‌ در بازار سوم فرابورس ایران انجام می‌شود.

حداکثر حجم هر سفارش در این دوره 50 هزار واحد بوده، حداقل تعداد قابل خرید در هر سفارش یک واحد و حداکثر تعداد قابل خریداری عادی 100 هزار واحد در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی حداکثر می‌تواند 2 میلیون و 500 هزار ورقه را خریداری کند.

پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ETF هستی‌بخش آگاه به عنوان دهمینETF فرابورس از 10 تا 13 آبان‌ در بازار سوم فرابورس ایران انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا،به نقل از  فرابورس ایران، صندوق سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را از طریق بازار سوم فرابورس ایران پذیره‌نویسی کند.

پذیره‌نویسی این صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با نماد "آگاس" از  یکشنبه 10 آبان به مدت 4 روز کاری انجام می‌شود؛ ضمن آنکه کارگزاری آگاه مدیر صندوق و تأمین سرمایه کاردان به عنوان بازارگردان این صندوق تعیین شده است.

از مجموع 50 میلیون واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار این صندوق، یک میلیون به صورت ممتاز پذیره‌نویسی شده و 49 میلیون واحد به طور عادی به قیمت اسمی هر واحد 10 هزار ریال پذیره‌نویسی خواهد شد.

این گزارش حاکی است، حداکثر حجم هر سفارش در این دوره 50 هزار واحد بوده، حداقل تعداد قابل خرید در هر سفارش یک واحد و حداکثر تعداد قابل خریداری عادی 100 هزار واحد در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی حداکثر می‌تواند 2 میلیون و 500 هزار ورقه را خریداری کند.

همچنین، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری این ETF مبتنی بر حراج با تعهد معامله حداقل 5 میلیون واحد در روز و حجم سفارش انباشته 50 هزار واحد خواهد بود.

حداقل سرمایه این صندوق سرمایه‌گذاری 50 میلیارد ریال و حداکثر  500 میلیارد ریال خواهد بود.

معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری هستی‌بخش آگاه که دهمینETF فرابورس محسوب می‌شود، پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌شود.

۱۳ آبان ایران سرمایه سرمایه گذاری ابزارهای نوین
نرم افزار موبایل ایلنا