کد خبر: 317336 A

شورای پول و اعتبار در یک‌هـــزار و دویست و نهمیـــن جلســه خود که در روز سه‌شنبه مورخ 5 آبان ماه 94 برگزار شد اساسنامة موسسه اعتباری «آرمان ایرانیان» را مورد تایید و تصویب قرار داد.

شورای پول و اعتبار در یک‌هـــزار و دویست و نهمیـــن جلســه خود که در روز سه‌شنبه مورخ 5 آبان ماه 94 برگزار شد اساسنامة موسسه اعتباری «آرمان ایرانیان» را مورد تایید و تصویب قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک مرکزی، با توجه به مطابقت اساسنامه موسسه یاد شده با اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی این موضوع تصویب شد و بر همین اساس مقدمات ثبت رسمی موسسه اعتباری با نام «آرمان ایرانیان» فراهم شد.
 

بانک مرکزی پول ایرانیان موسسه اعتباری
نرم افزار موبایل ایلنا