کد خبر: 317341 A

درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1393 به ‌میزان 8.5 درصد افزایش نشان می دهد.

درصد تغییر شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1393 به ‌میزان 8.5 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،تغییرات  این شاخص در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه 1393 به ‌میزان9.3 درصد بوده است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح ذیل است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مهرماه  1394 به عدد 216.0 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصدافزایش داشته است.

-  شاخص مذکور در مهرماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.5 درصد افزایش یافت.

ایران تورم جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی شاخص
نرم افزار موبایل ایلنا