کد خبر: 317344 A

شماره 69 فصلنامه علمی تخصصی «روند» مربوط به بهار 1394 منتشر شد.

شماره 69 فصلنامه علمی تخصصی «روند» مربوط به بهار 1394 منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فایل pdf فصلنامه روند، در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها» زیربخش «نشریات ادواری» در دسترس عموم قرار گرفته است.

در این شماره آمده است:

  • نگاهی به اقتصاد
  • برآورد و مقایسه تورم پایه در اقتصاد ایران
  • رویکرد تحلیلی در بررسی فقر در ایران
  • بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی
  • تکامل نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهانی
  • تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی 
  • اثربخشی استقلال بانک مرکزی در مقایسه با قواعد سیاستی
  • استقلال بانک مرکزی و مقررات احتیاطی ایران

 

اقتصاد بانک مرکزی تورم ارزش سهام اقتصاد جهانی
نرم افزار موبایل ایلنا